KOMITET NAUKOWYPrzewodniczący Komitetu Naukowego:

prof. zw. dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski
Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Członkowie Komitetu Naukowego:

prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk
Kierownik Zakładu Prawa Karnego Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
prof. zw. dr hab. Katarzyna Laskowska
Kierownik Zakładu Kryminologii Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB
Kierownik Pracowni Kryminalistyki w Zakładzie Kryminologii Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku