KONTAKTWszelkie pytania dotyczące Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów należy kierować na adres e-mail: ofmk@uwb.edu.pl,
bądź kontaktować się z Komitetem Organizacyjnym przy pomocy profilu społecznościowego Facebook OFMK.

Koordynatorzy:
dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Główny Koordynator Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów
urlop

dr Diana Dajnowicz-Piesiecka
Koordynator III Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów
tel.: + 48 603 837 789

Sekretariat OFMK:
mgr Aleksandra Stachelska
mgr Milena Zajkowska
mgr Emilia Płońska
Adriana Kuligowska

Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok