WAŻNE DATY˗ 16 października 2019 r. – rozpoczęcie I tury rejestracji na konferencję
˗ 16 grudnia 2019 r. – zakończenie I tury rejestracji na konferencję
˗ 17 grudnia 2019 r. – rozpoczęcie II tury rejestracji na konferencję
˗ 17 lutego 2020 r. – zakończenie II tury rejestracji na konferencję
˗ do 8 marca 2020 r. – ogłoszenie referatów zakwalifikowanych do wygłoszenia podczas III OFMK
˗ 30 czerwca 2020 r. – zakończenie przyjmowania opłat konferencyjnych
˗ 23-25 września 2020 r. – III Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów
˗ 30 września 2020 r. – ostateczny termin przesyłania artykułów do monografii naukowej