WAŻNE DATYDo dnia 25 marca 2018 r. należy wypełnić formularz rejestracyjny uczestnictwa czynnego.

Do dnia 5 kwietnia 2018 r. należy wypełnić formularz rejestracyjny uczestnictwa biernego.

Do dnia 30 marca 2018 r. Komitet Naukowy OFMK dokona wyboru referatów. Wszystkie osoby zostaną poinformowane o:
- zakwalifikowaniu bądź nie referatu do wygłoszenia podczas OFMK,
- dodatkowo Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo wyboru niektórych zgłoszeń wyłącznie do publikacji w monografii pokonferencyjnej.

Do dnia 12 kwietnia 2018 r. należy uiścić opłatę konferencyjną (więcej informacji w zakładce REJESTRACJA).

Do dnia 10 maja 2018 r. osoby, których zgłoszenia zostaną wybrane do publikacji w monografii pokonferencyjnej, proszone są o przesłanie pełnych tekstów na adres e-mail: ofmk@uwb.edu.pl. Wymogi edycyjne zostaną wybranym Autorom rozesłane przez Sekretariat OFMK. Jednocześnie Organizatorzy informują, że w sytuacji, kiedy dany tekst nie otrzyma pozytywnej recenzji od recenzenta wydawniczego, to nie ukaże się on w monografii.

Dnia 10 maja 2018 r. spotykamy się w Białymstoku!