PATRONATY HONOROWERektor Uniwersytetu w Białymstoku – dr hab. Robert W. Ciborowski, prof. UwB
Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski
Prezydent Miasta Białegostoku – dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB
Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski
Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku
Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna – dr hab. Leszek Wieczorek
Komendant Główny Policji – nadinsp. dr Jarosław Szymczyk
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku – nadinsp. Daniel Kołnierowicz
Komendant Miejski Policji w Białymstoku - insp. Wojciech Macutkiewicz
Konsul Honorowy Republiki Estońskiej w Białymstoku – dr Iwona Wrońska
Krajowa Reprezentacja Doktorantów

PATRONATY MEDIALNEPolskie Radio Białystok
Portal Miejski BiałystokOnline
Miesięcznik Edukacja Prawnicza