IV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.
18-20 maja 2022 r.KOMITET NAUKOWYPrzewodniczący Komitetu Naukowego:

prof. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski
Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Kierownik Zakładu Prawa Karnego
Członkowie Komitetu Naukowego:

prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska
Kierownik Zakładu Kryminologii Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB
Kierownik Pracowni Kryminalistyki w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz
Prezes Stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych