IV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.
18-20 maja 2022 r.REJESTRACJARejestracja na IV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów OFMK odbywać się będzie w dwóch turach. Rejestracji należy dokonywać poprzez FORMULARZ.

I tura rejestracji obejmuje:
– przyjmowanie zgłoszeń czynnego udziału w konferencji (wygłoszenie referatu),
– przyjmowanie propozycji abstraktów artykułów do opublikowania w monografii konferencyjnej.
I tura rejestracji trwa do 8 listopada 2021 r. Jej wyniki zostaną ogłoszone 14 listopada 2021 r. (wskazane zostaną referaty zakwalifikowane do wygłoszenia podczas konferencji i propozycje artykułów zakwalifikowane do opublikowania w monografii). Następnie, do 15 grudnia 2021 r. przyjmowane będą artykuły.

II tura rejestracji obejmuje:
– wyłącznie zgłoszenia czynnego udziału w konferencji (wygłoszenie referatu),
– bez możliwości publikacji artykułu.
II trwa trwa od 9 listopada 2021 r. do 28 lutego 2022 r. Jej wyniki zostaną ogłoszone 10 marca 2022 r. (wskazane zostaną referaty zakwalifikowane do wygłoszenia podczas konferencji).

Nieustannie od rozpoczęcia rejestracji do końca trwania II tury będzie trwała rejestracja biernego udziału w IV OFMK. Tegoroczny harmonogram przygotowań konferencyjnych wynika z tego, że po raz pierwszy w historii OFMK monografia nie będzie mieć charakteru pokonferencyjnego, lecz jej premiera planowana jest podczas majowych obrad.

Opłata konferencyjna:

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 450 zł (obowiązuje zarówno uczestników czynnych, biernych, publikujących artykuł w monografii i niepublikujących a także korzystających z noclegu zapewnianego przez organizatora, jak też niekorzystających).

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracji należy dokonać płatności za uczestnictwo w IV OFMK w formie przelewu na rachunek bankowy Uniwersytetu w Białymstoku (ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok) zgodnie z poniższymi danymi:
– numer konta bankowego: 79 1160 2202 0000 0002 4179 4289,
– tytuł wpłaty: OFMK 2022 – imię i nazwisko uczestnika.

Wpłaty opłat konferencyjnych przyjmujemy do 30 marca 2022 r. Faktury za opłaty będą wręczane uczestnikom konferencji podczas Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów.

Podczas konferencji organizatorzy zapewniają uczestnikom: dwa noclegi w dwuosobowym pokoju ze śniadaniem w dwa dni konferencji, obiady i przerwy kawowe, udział w dwóch kolacjach integracyjnych, certyfikat uczestnictwa, pakiet uczestnika i materiały konferencyjne, autorom artykułów egzemplarz autorski monografii naukowej.