IV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.
18-20 maja 2022 r.KONTAKTPytania dotyczące Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów należy kierować na adres e-mail: ofmk@uwb.edu.pl, bądź kontaktować się z Komitetem Organizacyjnym na profilu społecznościowym Facebook OFMK.

Koordynatorzy:
dr Diana Dajnowicz-Piesiecka
Koordynator OFMK ds. konferencji
tel.: +48 603 837 789

dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Koordynator OFMK ds. monografii
tel.: +48 512 582 039

Sekretariat OFMK ds. konferencji:
mgr Aleksandra Stachelska
mgr Adriana Kuligowska
mgr Justyna Omeljaniuk
Gabriela Derehajło

Sekretariat OFMK ds. monografii:
Martyna Zajkowska

Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok