IV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.
18-20 maja 2022 r.WAŻNE DATY18 października – 8 listopada 2021 r. – I tura rejestracji na konferencję: przesyłanie propozycji referatów (czynny udział) i abstraktów artykułów
14 listopada 2021 r. – wyniki I tury rejestracji: wskazanie referatów zakwalifikowanych do wygłoszenia podczas konferencji (czynny udział) i propozycji artykułów zakwalifikowanych do opublikowania w monografii (udział w publikacji)
15 grudnia 2021 r. – termin przesyłania artykułów do monografii
9 listopada 2021 r. – 28 lutego 2022 r. – II tura rejestracji na konferencję: przesyłanie propozycji referatów (czynny udział) bez możliwości udziału w monografii konferencyjnej
10 marca 2022 r. – ogłoszenie referatów zakwalifikowanych w II turze do wygłoszenia (czynny udział) podczas IV OFMK
30 marca 2022 r. – zakończenie przyjmowania opłat konferencyjnych
18-20 maja 2022 r. – IV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów i premiera monografii (miejscem obrad będzie Hotel Podlasie w Białymstoku)