IV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.
18-20 maja 2022 r.PROGRAMInformacje o programie konferencji pojawią się wiosną 2022 r.